Jonca

1

 

3

4


Opdrachtgever
Gemeente Zwolle – Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Doelgroep

Jongeren in de leeftijd van 16 tot en met 27 jaar wonende in de regio IJssel-Vecht die voor een belangrijke keuze staan: leren en-/of werken.
Doel
Jonca heeft als doel advies- en informatietaken zoveel als mogelijk eenduidig en laagdrempelig aan te bieden en een digitaal platform te creëren waarbij snel en effectief op acties ingespeeld kan worden. De dialoog via de chat en de fysieke promotie onder de jongeren zijn hierbij belangrijk.

Communicatiedoel

De doelgroep weet Jonca te vinden en is actief in het vinden van informatie over werken en/of leren. De doelgroep interpreteert de gevonden informatie en betrekt deze in zijn/haar ontwikkeling.

Opdrachtformulering
– Schrijven en uitvoeren van promotieplan voor Jonca
– Organisatie van de lancering van de campagne en website van Jonca
– Werving en coördinatie van Jonca Promotieteam

Concept
In opdracht van de gemeente Zwolle (SZW) heeft Studio TaS Business Events een promotieplan ontwikkeld voor de website van Jonca. Studio TaS Business Events heeft voor de uitvoering van dit promotieplan het Jonca Promotieteam geworven. Studio TaS Business Events wil graag bijdragen aan een maatschappelijk project als Jonca door het aanbieden van werkervaringplaatsen. Op deze manier stelt Studio TaS Business Events jongeren in staat om werkervaring op te doen als Jonca Promotiemedewerker. Binnen het Jonca Promotieteam doen jongeren werkervaring op in o.a. het bedenken en ontwikkelen van promotionele acties, het opstellen en bijhouden van een activiteitenkalender en het verrichten van promotie werkzaamheden op locatie en op evenementen. Door het aanbieden van deze werkervaringplaats investeert Studio TaS Business Events in de toekomst van jongeren in de regio IJssel-Vecht.

Kick-off Jonca
In opdracht van de gemeente Zwolle (SZW) organiseerde Studio TaS Business Events een feestelijke Kick-Off voor de website van Jonca. De Kick-Off vond plaats bij Landstede Zwolle in het Theater van de Sport. De doelstelling van de Kick-Off lag er op dat genodigden met Jonca konden kennismaken en samenwerken. Studio TaS Business Events had daarom een interactief programma opgesteld voor deze Kick-Off. Door middel van een flitsende presentatie maakten genodigden deze middag kennis met jongeren die werkzaam zijn binnen het Jonca project als Jonca Promotiemedewerker óf Jonca Chatmedewerker. Wethouder Filip van As, Sociale Zaken en Werkgelegenheid, lanceerde op ludieke wijze de website van Jonca.

Kijk voor een impressie op: www.youtube.com/joncanl.